เว็บไซต์เผยแพร่การศึกษา โดยครูโสภิต จิรัญดร

การลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell)
ที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเนื่องจากการรบ กับพวกบัวร์(Boar)
ในการรักษาเมืองมาฟิคิง(Mafeking)ที่อาฟริกาใต้ในปีพ.ศ.2442ซึ่งบีพีได้ตั้งกองทหารเด็ก
ให้ช่วยสอดแนมการรบจนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับ ไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450
จึงได้ทดลองนำเด็กชาย 20 คน ไปอยู่ค่าย พักแรมที่ เกาะบราวน์ซี Browmsea Islands) ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ปี พ.ศ. 2451 บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ


การลูกเสือโลก
ภูมิหลัง การลูกเสือเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907)
จากแนวคิดของลอร์ดเบเดน โพเอลล์ และหนังสือ “การลูกเสือสำหรับเด็กชาย”
(Lord Baden Powell – “Scouting for Boys)
ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ราวที่ชวนให้เด็กๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันทำกิจกรรมตามอุดมการณ์และวิธีการของลูกเสือ
ก่อให้เกิดสันติภาพความเข้าใจอันดีและภราดรภาพแห่งโลก

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

© Copyright เมษายน 2551